Annegårdens fasad / Immanuel Pax: Maailma jossa elämme

Annegårdens fasad
Immanuel Pax: Maailma jossa elämme

Adress: Annegatan 30

Den lek av färger och former som pryder Annegårdens gård och fasad vaknar till liv när publiken får gå bland verkets ljus. Genom att gå framför ljuset kan åskådaren se sin skugga som en del av verket – en del av den värld vi lever i.

Maailma jossa elämme (Världen vi lever i) är en kontrapunkt till den cyniska och trångsynta världsbild som är på frammarsch i Finland och Europa. Livet kan inte definieras som en matematisk ekvation, och samhällets värden kan inte bestämmas med ekonomiska formler. Världen är inte svartvit och ska inte betraktas som sådan. Vi måste våga se det spektrum av färger och former som berikar vårt vardagliga liv. 

Verket får sin inspiration av historien i byggnaden som 1886 byggdes som folkskola och numera är ett konsthus för barn och ungdomar. Verkets namn har tagits från en rubrik i en kartbok och som ljuskällor används bland annat stordiaprojektorer. 

Verket är ett beställningsverk för Lux Helsinki.

Bild: Lauri Rotko

Förevisningstid: 17-22

Immanuel Pax (f. 1988) är en ljuskonstnär från Helsingfors, vars verk har setts både på teaterscenen och i stadsrummet. Konstnärens första bestående ljusverk Än, yy, tee, NYT! visas från och med december 2015 vid daghemmet Neulanen längs Lättan i Kvarnbäcken. Immanuels ljusverk förenas av en platsbundenget och växelverkan. Verken skapas först genom publikens delaktighet.

Tillbaka till toppen