Info / Vanliga frågor

INFO

Öppettider
Festivalen arrangeras mellan onsdag och söndag 6–10.1.2016. Alla verk visas utan paus varje dag kl. 17–22.

Åldersgräns
Festivalen har ingen åldersgräns frånsett kvällsklubbarna. Klubbarna i Bar Loose och baren Why join the navy when you can be a pirate har 18 års åldersgräns. Samarbetsrestaurangerna kan även ha egna åldersgränser.

Inträde
Inträdet till festivalen och kringprogrammet är fritt. Ett undantag till detta är evenemanget Lux Helsinki Symposium, som endast är öppet för inbjudna gäster.

Mat
Det bjuds på gatumat på Senatstorget och Annegatan. Betala gärna kontant. Se medverkande aktörer på sidan Mat. Öppettider: kl. 17-22.

Restaurangerna och caféerna som medverkar i evenemanget har även skräddarsytt Lux Helsinki-erbjudanden för besökarna! Se erbjudandena och restaurangernas öppettider på sidan Mat

Uttagsautomater
I närheten av evenemangsområdet finns uttagsautomater bl.a. på järnvägsstationen, Mikaelsgatan, Universitetsgatan, i hörnet av Annegatan och Bulevarden samt i köpcentret Kamppi. Sök närmaste uttagsautomat: http://otto.fi/sv/var-finns-otto

Toaletter
Under festivalen finns extra toaletter på Senatstorget och i Gamla kyrkoparken. Toalatter finns också i Konstmuseet Ateneum och Annegården.

Trafikförbindelser
Uppskattningsvis 40 000 besökare kommer varje dag till festivalen. Vi rekommenderar att du kommer till festivalen med kollektivtrafikmedel, cykel eller till fots. Du kan börja se ljusverken antingen vid Konstmuseet Ateneum (bredvid Järnvägstorget, adress Brunnsgatan 2) eller Annegården (bredvid köpcentret Kamppi, adress Annegatan 30). Du kommer till Järnvägstorget med metro samt många tåg, spårvagnar och bussar. Till köpcentret Kamppi kommer du med metro, spårvagnslinjerna 2 och 9 samt många bussar.

Kontrollera trafikförbindelserna i Reseplaneraren.

Parkering
Det finns flera parkeringshus i närheten av evenemangsområdet, nära järnvägsstationen, Kampen och Gloet. Läs mer: Parkeringshus (på finska)

Evenemanget stänger av gator mellan kl. 16.30 och 22.30 under evenemangsdagarna. Universitetsgatan är avstängd på sträckan mellan Fabiansgatan och Unionsgatan, och Annegatan är avstängd på sträckan mellan Lönnrotsgatan och Eriksgatan. Trafiken dirigeras om på båda gatorna.

Du hittar cykelparkeringar på båda sidorna om Konstmuseet Ateneum på Mikaelsgatan och Centralgatan samt på Urho Kekkonens gata och Salomonsgatan nära köpcentret Kamppi.

Logi
Du hittar information om olika logialternativ i Helsingfors på Visit Helsinkis webbplats.

Klädsel
Vi rekommenderar att du klär dig varmt och tar på dig ett par bekväma skor. Vid regn är det klokast att ta på sig regntåliga kläder.

Lux Helsinki-café
Aschan Café Jugend är festivalens officiella Lux Helsinki-café, där du kan träffa andra evenemangsbesökare. I caféet visas verk av konstnären Ishmail Sandstroem. Dessutom arrangeras en paneldiskussion med ljustema med Radio Helsinki som moderator torsdagen 7.1 kl. 19.30 i caféet.

Informationsställen
Turistinformationen fungerar som evenemangets informationsställe. Dessutom finns ett Lux Helsinki-informationsställe under festivalen 6–10.1 i entréhallen på Konstmuseet Ateneum.

På informationsställena kan du hämta en tryckt broschyr om festivalen (från måndagen 4.1) samt få mer information om evenemang i Helsingfors.

Ladda ned den elektroniska ruttkartan till din enhet. Du kan ladda ned kartan på förhand till din enhet, och den fungerar också i offlineläge i webbläsaren.

Skriv ut kartan (PDF):
På svenska
På finska
På engelska
På ryska

Turistinformationen
Norra Esplanaden 19
Öppettider före evenemanget: mån–fre kl. 9–18 och lör–sön kl. 10–16
Under evenemanget 6–10.1: ons–fre kl. 9–22 och lör–sön kl. 10–22

Konstmuseet Ateneum
Brunnsgatan 2
6–10.1 kl. 17–22

Konstverken i Konstmuseet Ateneum
Tre ljusverk kan ses i Ateneum utan museets inträdesavgift: Candy House, Frontiers och 11,5 Hz. Ateneums utställningsnar, också utställningen Henri Cartier-Bresson, är öppna under festivalen varje dag kl. 10-20 (biljetter 13/11 €). Ateneum Butiken och restaurang Tablo är också öppna varje dag under festivalen till kl. 22.

Guidade rundvandringar
Guidade rundvandringar arrangeras varje dag: på finska kl. 18.00, på svenska kl. 18.30, på engelska kl. 19.00 och på ryska kl. 19.30. Rundvandringarna är avgiftsfria.

Rundvandringarna startar utanför Konstmuseet Ateneums huvudingång. Längd max. 2 timmar. 

Biljetter hämtas på förhand på Turistinformationen (från lördagen 2.1).

Turistinformation
Norra Esplanaden 19
Öppettider före evenemanget: mån–fre kl. 9–18 och lör–sön kl. 10–16
Under evenemanget 6–10.1: ons–fre kl. 9–22 och lör–sön kl. 10–22

Festivalkarta
Den elektroniska ruttkartan ger dig mer information om festivalen. Du kan ladda ned kartan på förhand till din enhet, och den fungerar också i offlineläge i webbläsaren. 

Du kan hämta en tryckt karta på evenemangets informationsställen (från måndagen 4.1).

Du kan också skriva ut kartan (PDF):
På svenska
På finska
På engelska
På ryska

Trafikarrangemang
Universitetsgatan (mellan Fabiansgatan och Unionsgatan) är stängd för trafik under evenemanget 6–10.1 mellan kl. 16.30 och 22.30. Trafiken dirigeras om på platsen.

Annegatan (mellan Lönnrotsgatan och Eriksgatan) är stängd för trafik under evenemanget 6–10.1 mellan kl. 16.30 och 22.30. Trafiken dirigeras om på platsen.

Bra att veta när du kommer till festivalen
Det tar uppskattningsvis cirka två timmar att se alla ljusverk mellan Konstmuseet Ateneum och Annegården.

Vi rekommenderar att du börjar rutten från Konstmuseet Ateneum. På detta sätt fungerar den planerade ruttens dramaturgi bäst och du ser verken från rätt håll medan du går. 

Feedback
Du kan ge feedback via blanketten på webbplatsen.

För media
Kontaktuppgifter för media finns här.

 

VANLIGA FRÅGOR

Varför ordnas festivalen kring trettondagen i januari?
Helsingfors är en mångsidig evenemangsstad, där det händer saker under hela året. Vintertid finns det evenemang även utanför jul, nyår och sportlov. Med en tidpunkt efter jullovet försöker vi nå såväl helsingforsare, andra finländare i hela landet som turister som besöker staden i början av året. Till glädje för dem som arbetar är också trettondagen 6.1 och veckoslutet 9–10.1 evenemangsdagar.

Varför är festivalen bara fem dagar lång?
I Lux Helsinki är det viktigt med en festivalliknande stämning som skapar gemenskap. Denna stämning skapas av människorna som fyller Helsingfors stadskärna. Lux Helsinki är inte en utställning. För några år sedan var evenemanget tio dagar långt, och då uteblev festivalstämningen. Om evenemanget var längre, skulle tekniken och bevakningen medföra större kostnader för varje dag. 

Vad är Lux Helsinkis historia?
Helsingfors har arrangerat ljusevenemang sedan år 1995, i över 20 års tid. Åren 1995–2009 arrangerades evenemanget Ljusets Krafter i november. När Ljusets Krafter startade var den en av de första eld- och ljusfestivalerna i hela Europa.

Åren 2009–2011 arrangerades evenemanget Ljusets årstid, som Lux Helsinki föddes ur. Evenemanget har varit känt under namnet Lux Helsinki sedan 2012.

Vem står bakom Lux Helsinki?
Festivalen arrangeras av Helsingfors stad. För stadens del samordnas evenemanget av Päivi Meros, producent på Visit Helsinki, och för produktionen står Sun Effects Oy. Festivalens konstnärliga ledare är Ilkka Paloniemi och den tekniska ledaren är Matti Jykylä. Pink Eminence Oy svarar för evenemangets kommunikation och sociala medier.

Vem väljer verken och kringprogrammet?
Festivalplaneringen startar genast efter att föregående Lux Helsinki har tagit slut. Principen för valet av verk är att ungefär hälften ska vara beställningsverk som uppförs för första gången och ungefär hälften ska vara verk som är bekanta från internationella ljusfestivaler. Cirka hälften av konstnärerna kommer från Finland och de övriga konstnärerna är utländska. Verken väljs av festivalens konstnärliga ledare Ilkka Paloniemi, den tekniska ledaren Matti Jykylä samt representanter för Visit Helsinki.

För 2016 års festival anordnades för första gången en öppen kringprogramansökan, där man fick föreslå innehåll med ljustema i festivalprogrammet. En del av dessa förslag togs med.

Hur kan jag föreslå verk eller kringprogram för kommande evenemang?
Förslag till verk och kringprogram under följande år välkomnas under hela året. Skicka ditt förslag till eventoffice at hel.fi

Vi går igenom förslagen och sparar dem. För närvarande söker vi inte förslag till något särskilt objekt. Tyvärr kan vi inte svara på eller ge feedback på alla förslag.

På vilket sätt beslutar Helsingfors vilka slags evenemang som ordnas? 
Visit Helsinki/Helsinki Marketing Ltd genomför evenemang på beställning av Helsingfors stad och i enlighet med stadens strategi. I strategin fastställs evenemang som en viktig del av stadens verksamhet. Tidigare genomfördes stadens så kallade egna evenemang av evenemangsenheten, som grundades 2008, och nu beställs dessa evenemang av Helsinki Marketing Ltd. Dessutom arrangeras evenemang även av andra ämbetsverk vid Helsingfors stad, som idrottsverket, byggnadskontoret, kulturcentralen, ungdomscentralen och stadsmuseet.

Vilka slags evenemang vill staden arrangera?
Helsingfors vill möjliggöra ett brett spektrum av evenemang i hela staden för att stödja den sociala gemenskapen. Helsingfors stads evenemangsproduktioner är alltid gratis, öppna evenemang som erbjuder upplevelser till alla stadsbor.

Hur har festivalens besökarmängden summerats?
Besökarmängden på festivalen är jämförbar med siffrorna för festivalen i fjol. Ordningsvakterna uppskattar publikmängden för varje konstverk en gång per timme, och den totala publikmängden uppskattas utifrån detta. Ordningsvakterna använder handräknare för att uppskatta antalet besökare. När det är fråga om ett gratisevenemang som sker i stadsmiljö är det omöjligt att räkna det exakta antalet besökare.