Domkyrkans stapel
Shader: Megamap

Adress: Korsningen av Universitetsgatan och Unionsgatan

När fantasin tar över, får också vardagliga saker helt nya dimensioner. Sådana saker kan vara till exempel byggnader. Megamap är en samling berättelser om dessa element och dimensioner. Verket öppnar åskådarens sinnen och eggar fantasin, då bekanta saker kan ses under ytan.

Vid genomförandet av det bombastiska verket används projektionsmappning, som har använts i många motsvarande videokonstverk utomlands. Många av dessa verk har inspirerat Megamap. I Finland verk med samma teknik setts endast några gånger tidigare.

Av domkyrkans stapel görs en noggrann 3D-projektion som utgör en grund för mångsidig innehållsproduktion. Genom att kontrollera 3D-animationens perspektiv kan man skapa överraskande tredimensionellt innehåll på en tvådimensionell yta. 3D-animationen återges med en högprestandaprojektor på hela stapelns vägg.

I verkets ljudlandskap utnyttjas kända klassiska verk på ett originellt sätt.

Verkets längd är sju minuter och det kan ses utan avbrott. Shader Oy, som genomför verket, är Lux Helsinkis partner.

Bild: Lauri Rotko

Förevisningstid: 17-22

Shader är ett produktionsteam bestående av tre personer som träffades under studietiden. Helsingfors-Rovaniemitrions styrka ligger i en mångsidig kunskap om digitala produktioner. Kunskapen bygger på ett långvarigt intresse: skaparna har erfarenhet av visuell konst och digitala verktyg sedan tidigt 90-tal.

Pekka Tavi (f. 1979, Kangasala) är animator och modelldesigner.

Mikko Kunnari (f. 1979, Kemijärvi) är en bildkonstnär som i sina verk fokuserar på 3D-visualisering. Kunnari fribrottas mellan ett traditionellt och ett digitalt bilduttryck och lyfter samtidigt fram stämningar och känslor med hjälp av estetiska metoder.

Timo Yliräisänen (f. 1975, Kemijärvi) är en producent och audiovisuell generalist, intresserad av konsten vid möten mellan människa och teknik. Yliräisänen vill göra konst där alla kan delta i upplevelsen.

Tillbaka till toppen