Domkyrkan
Flera konstnärer: Ilon kuvia

Adress: Unionsgatan 29

Ilon kuvia (Glädjebilder) bjuder in åskådarna att ta det lugnt mitt på Senatstorget. Åtta konstnärer skapar en bild var, vilka sedan turvis projiceras på Domkyrkans fasad. Ilon kuvia tar upp känslan av glädje från olika perspektiv. Det ljudlösa verket skapas för Lux Helsinki.

Publiken får jämföra de olika konstnärernas tolkningar av glädje. Verkseriens konstnärer arbetar mellan olika genrer: i serien medverkar fotografen Stefan Bremer, fotografen Eeva Hannula, konstnären Henna Jula, mediekonstnären Heta Kuchka, konstgrafikern Visa Norros, konstnären Maiju Salmenkivi, ljusdesignern Petri Tuhkanen och konstnären, seriekonstnären Katja Tukiainen. Verkets kurator är ljusdesigner Mia Kivinen.

Verket visas med hjälp av traditionell projektionsteknik. Varje konstnär skapar först en bild med hjälp av önskad teknik, varefter bilden överförs i digital form. Bilden delas till flera olika storbildsprojektorer, som projicerar bilden samtidigt och skapar en hel bild.

Det tyska konstnärsparet Casa Magica höll i oktober 2015 en verkstad för konstnärerna om vad de bör beakta i ett konstverk på Domkyrkans stora yta. Konstnärsparet skapade verket Emergence på Domkyrkan under Lux Helsinki 2013.

Verkets längd är åtta minuter och det kan ses utan avbrott under evenemanget.

Bilder (Maiju Salmenkivi, Stefan Bremer, Katja Tukiainen): Lauri Rotko

Förevisningstid: 17-22

Stefan Bremer (f. 1953) är ett av de centrala namnen inom finländsk fotokonst. Bremers mångsidiga produktion omfattar såväl fotojournalism, dokumentarism som fotokonst. Bremers har bland annat behandlat teman som Helsingfors, subkulturer och politik.

Fotograf Eeva Hannulas (f. 1983) bilder behandlar osäkerhet från olika perspektiv. Med sitt arbete försöker Hannula ruska om sakers grundväsen och ändra deras vardagliga betydelse.

Temat i konstnären Henna Julas (f. 1990) målningar är naturen. Penseldragens riktning och hastighet kan ses i verket. I verket framträder och försvinner helheter – något skapas och faller sönder samtidigt.

Mediekonstnär Heta Kuchka (f. 1974) arbetar med video, foto och installation. Kuchkas verk tar upp diskussioner om identitet, kommunikation, media och samhälle på ett humoristiskt sätt.

Konstgrafiker Visa Norros (f. 1960) arbetar med metallgrafik och förenar möjligheterna inom grafik och måleri. Norros verk är abstrakta, men naturen och landskapet är på något sätt närvarande i dem.

I konstnär Maiju Salmenkivis (f. 1972) expressionistiska landskap möts fantasi och verklighet. Teman i Salmenkivis färggranna målningar är ofta vardagliga iakttagelser, men också fenomen i globala nyhetsbilder.

Petri Tuhkanen (f. 1980) har arbetat mångsidigt med scenkonst, som ljus- och videodesigner samt scenograf. Tuhkanens ljusverk "Sinisten välissä" (Mellan blå färger), som behandlar färgerna mellan havet och himlen, har tidigare setts på Lux Helsinki.

Konstnären och seriekonstnären Katja Tukiainen (f. 1969) har blivit känd för sina rosa målningar, där flickaktiga figurer och djur återkommer. De berättande verken har på senare år fått en allt mörkare ton.

Tillbaka till toppen